Download A Chess Whodunit by Edward Winter PDF

By Edward Winter

Show description

Read or Download A Chess Whodunit PDF

Best games: chess books

Chess Duels: My Games with the World Champions

Four-time US Champion Yasser Seirawan presents a desirable and hugely wonderful account of his video games and encounters with the realm champions of chess together with: Garry Kasparov, Anatoly Karpov, Bobby Fischer, Boris Spassky, Tigran Petrosian, Mikhail Tal, Vassily Smyslov, Mikhail Botvinnik and Max Euwe.

Additional resources for A Chess Whodunit

Example text

Vidíme tedy, že ze všech možných rozmístění neohrožujících se věží na šachovnici n x n zůstane jen něco přes 13% takových, kde se kameny neohrožují ani jako fersové. 32 Roberto Tauraso pak v článku The dinner table problem: the rectangular case (Integers, 2006) odvodil, že předchozí elegantní limita platí pro všechny tyto kombinované kameny věž + skokan [d,d]. Ještě přesněji, že pro d > 0 platí an,d is number of ways to place n non-attacking pieces rook + leaper [d,d] on an n x n chessboard Je celkem logické, že s narůstajícím d mají skokani menší pohyblivost a proto narůstá počet pozic, kde se neohrožují.

16 25088 1232896 33507328 525062144 4811118592 41 1277560 583844920 180024039020 39839128802924 ? 17 32368 1844976 59175640 1116665944 12616778208 42 1411200 681045120 222499677456 52352705728512 ? 18 41472 2757888 105557904 2437807104 34692705648 43 1553160 788487560 271515768944 67478117820624 ? 19 51984 3933456 173570244 4691672964 79514466480 44 1707552 912862720 332023922560 87430668092416 ? 20 64800 5606400 287904000 9234168960 189770459200 45 1871100 1049687100 401355457650 111314431376010 ?

Events are not absolutely independent, therefore only inequality is possible (not equality). Tento výraz sice konverguje na obou stranách k 0, ale vhodným umocněním z něj přeci jen něco dostaneme. ). Napíšeme-li výše uvedený výraz ve tvaru pak pokud je f(d) nejvýše lineární (v d) if lze limitu upravit do tvaru Pro přesnost je třeba poznamenat, že limita má stejnou hodnotu pokud budeme součin provádět do n-1 i do n, ověřeno programem Mathematica. Stejně tak jsem ověřil, že případné další členy typu c/n2 (kde c je konstanta) nebo cd/n2 ve výrazu pro dílčí pravděpodobnosti nemají na výslednou hodnotu limity vliv (value of limit verified by program Mathematica).

Download PDF sample

Rated 4.43 of 5 – based on 50 votes